Klinik Psikolog Ezgi Uncu, psikoloji lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminden bölüm ve fakülte ikincisi olarak 2019 yılında mezun olmuştur. Şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde tam burslu şekilde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansına devam etmektedir. Yüksek lisans süreci kapsamında yetişkin danışanlarla çalışmakta ve günümüzün giderek artan problemlerinden biri haline gelen beden algısı ile ilişkili problemler üzerine tezini yazmaya devam etmektedir. Lisans eğitimi sırasında Samsun Öğrenme Akademisi’nde klinik stajını tamamlamış ve gönüllü araştırmacı olarak çeşitli projelerde yer almıştır. Klinik Psikoloji alanındaki yüksek lisansı kapsamında, Bilişsel Davranışcı Terapi yönelimli olmak üzere süpervizyon almaktadır. Buna ek olarak, halen Psikodrama Grup Psikoterapisi eğitimine temel aşama öğrencisi olarak devam etmektedir.


EĞİTİM DURUM

Dokuz Eylül Üniversitesi – Psikoloji Lisans (2019)

İzmir Ekonomi Üniversitesi –Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (2022)

Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Doktora (Devam Ediyor)

Psikodrama Grup Psikoterapisi Eğitimi (Devam Ediyor)