fbpx

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocukların ve ergenlerin bulundukları yaş gruplarına özel davranışsal, duygusal ve sosyal gelişim evreleri vardır. Bu gelişim evrelerinde duygusal, davranışsal, bilişsel ya da nörobiyolojik bozukluklar gözlemlenebilir. Çocuk ve ergen danışmanlığında amaç; oluşan veya oluşabilecek problemlerin çözülmesi, ileri yaştaki ruhsal yapının ve kişilik özelliklerinin yapılandığı bu dönemin en sağlıklı şekilde desteklenmesidir.

Çocuk ve ergen danışmanlığında, gerekli görülen yerlerde aile bireyleri ile de görüşmeler yapılabilmektir. Aile sistemini oluşturan çocuk, ebeveyn ve kardeşlerin bir bütün olarak ayrıntılı şekilde ele alınması, danışmanlığın daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gereklidir. Çocuk ve ergenlerde problem tespit edilip, tanımlanır. Danışmanlık her çocuk ve ergene özgü bir biçimde planlanır ve yapılandırılır.

Melius Psikoloji Merkezinde uygulanan çocuk ve ergen danışmanlık hizmetinde seans süresi 50 dakika sürmektedir. Danışmanlık hizmeti sürecinin ne kadar süreceği danışanın ihtiyacına göre belirlenir.

  • Çocuk Danışmanlığı

Çocukluk dönemindeki gelişim ve deneyimler, yetişkinlik dönemindeki ruh sağlığı için çok önemlidir. Birçok kuram, çocukların yetişkinlere göre daha fazla değişebildiğini ve psikolojik destek almaya uyumlu olduklarını belirtir. Çünkü çocukların değişikliklere daha kısa sürede uyum sağlamasıyla birlikte çocuklarda psikolojik destek daha çabuk ve daha uzun süreli sonuçlar verir.

Çocukların dünyaya bakışı, nesne algılama ilişkileri ve kendilerini ifade ediş şekilleri yetişkinlerden çok farklıdır. Oyun terapisi, 2-11 yaş aralığındaki çocukların kelimeler yerine oyuncakları koyarak veya kullanarak kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olur. Çocuğun yaşadığı pek çok duygusal ve davranışsal problem için çözüm sunabilir. Özellikle kaygı, korku, aşırı çekingenlik, içe kapanıklık, saldırgan davranışlar, kardeş kıskançlığı, sosyal uyum sorunları, uyku, yemek ve tuvalet alışkanlığı sorunları, boşanma, evlat edinme, yas, kayıp ve travma süreci geçiren çocuklar için uygundur. Çocukta davranış değişikliği sağlanırken, sosyal ve duygusal anlamda gelişim ve genel iyi oluş hali de desteklenir.

Okul faaliyetleri dışında grup halinde yürütülen atölye çalışmaları çocukların yaratıcılıklarının ve hayal güçlerinin özgür bırakıldığı, fazla enerjilerinin dışarı atıldığı, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin desteklendiği, paylaşma duygusunun arttığı, arkadaşlık ilişkileri geliştirebildiği, kendini ifade etme becerisinin arttığı, kendine güven duygusunun oluştuğu alanlardır. Bu özellikleri ile atölyeler çocuğun her alandaki gelişimine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. “Çocuk Atölyelerimiz” linkini tıklayarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

  • Ergen Danışmanlığı

Ergenlik dönemi; 12-14 yaş erken ergenlik dönemi, 14-18 yaş ergenlik dönemi yaş grubu olarak belirlenmiştir. Bu dönemdeki kişilerde hem fizyolojik hem de psikolojik değişimler hızlı bir şekilde gözlenir. Ergenlerin kendileriyle ve çevresindeki kişilerle olan ilişkisi oldukça hassastır. Yetişkinliğe adım atılan bu süreçte çeşitli kaygı, endişe, obsesyon, depresyon, öfke nöbetleri gibi patolojiler ve cinsel problemler meydana gelebilir. Ayrıca geleceğe dair önemli kararlar alınan bu dönemde, ergenler kariyer planlaması ve eğitim danışmanlığı konusunda da desteğe ihtiyaç duyabilmektedirler.

Ergenlik döneminde çocukların bulundukları yaş itibariyle eğitime, geleceğe ve sınavlara dair kaygısı ve stresi oluşabilmektedir. Bu dönemde ergenlerin ihtiyacı kaygı ve stresin azalması, akademik başarının artması ve kariyer planlaması oluşturabilmektir. “Eğitim Danışmanlığı Hizmetleri” linkini tıklayarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Psikologlarımız

Sosyal Medya Sayfalarımız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir