fbpx

İlişkilerde Aldatma

aldatma

Aldatma konusu ilişkilerin zedelenmesinde rol oynayan konuların başında gelmektedir. Aldatma konusu ele alınırken hangi davranışlar aldatmaya girer konusu her zaman tartışılan bir konudur. Bu durumlarda aldatmanın sınır davranışlarını çizen eşlerin kendileridir. Tabi ki bu durum eşleri genellikle spiral gibi sürekli içine çeken bir tartışma ortamına sürükleyebilir. Bir ilişkide aldatma görülüyorsa genelde bununla beraber birkaç ilişki sorununun da hali hazırda çözülmemiş olduğunu görebiliriz. 

Aldatma Nedir?

Aldatmayla ilgili yapılan araştırmaların sonucunda ortak bir tanım olarak kabul edilecek birkaç tanımlama yapabiliriz. Gurman için yakın ilişkiler bozacak veya tehdit unsuru olacak şekilde romantik veya cinsel olarak yakınlaşmasıdır. Sadakatsizliği veya bağlılığı partner ilişkisi içinde taraflardan birinin duygusal ya da fiziksel yakınlık düzeyini çiftin belirlediği standartlar dışında üçüncü bir kişiyle ihlal etmesidir.

Aldatma ortaya çıktığı tüm durumlarda her eşin bireysel özelliklerinin, aile kökenlerinin etkisinin, ilişkisel meselelerini kişiye özgü olduğu ancak buna rağmen çeşitli aldatma temsillerinde paylaşılan ortak faktörlerin de bulunduğu karmaşık ve çok yönlü bir olgudur.

aldatma
aldatma

Aldatmanın Sınıflandırılması:

Araştırma sonuçları aldatmayı farklı farklı sınıflandırabilmektedir. Humprey’in çalışmaları sonucunda aldatmayı 6 sınıfa ayırmıştır.

Aldatmanın 6 Ölçütü:

  1. Aldatmanın süresi
  2. İlişkinin duygusallık düzeyi
  3. Cinsel içerik miktarı
  4. İlişkinin gizli ya da açık oluşu
  5. Eşlerden birinin ya da her ikisinin ilişkisi olması
  6. Eşlerin cinsel yönelimi
aldatma
aldatma

Aldatmada Risk Faktörleri

Aldatma durumlarında kimler risk altındadır? Aldatma için genel olarak en büyük risk faktörünün partner ilişkisinin sorunlu sürdürülmesi olduğu söylenebilir. Fakat bu durum uyumlu veya daha az sorun yaşayan çiftlerin aldatma sorunu yaşamayacağı anlamına gelmez.

Aldatma için üçüncü kişilere kolay ulaşım, sosyodemografik yapı, evlilik doyumsuzluğu, yüksek cinsel dürtü, bazı kişiler için patolojik bir altyapı aldatmanın yordayıcıları olabilir. Bazı araştırmalar aldatmada bağlanma stillerinin de koruyucu bir faktör veya risk faktörü olabileceğini savunmaktadır.   

Aldatmanın Sonuçları

Aldatma çoğunlukla ilişkilerin bitmesinde önemli rol oynayan durumların başında gelmektedir. Her aldatma sonucunda ayrılıkla sonuçlanmasa da tek eşli partner ilişkilerinde ilişki doyumunu ve güven algısını ciddi anlamda zedeleyen bir durum olarak görülmektedir. Aldatma sonucunda aldatılan kişi için bireysel psikolojik sorunlar, kaygı ortaya çıkabilir. Aldatan kişi için de suçluluk vb. duygular ortaya çıkabilir. 

aldatma
aldatma

Aldatma Üzerine Yapılan Çalışmaların Sonuçları

Aldatma üzerine bilimsel literatürde çok araştırma yapılmaktadır. Bu yüzden aldatma üzerine çok farklı sonuçlar da bulunmuştur. Bazı araştırma sonuçların erkeklerin kadınlara göre aldatma konusunda daha fazla eğilim gösterdiğini bulgulamıştır.

Bir araştırmada evlilik süresiyle aldatmanın arasında bir ilişki bulunmamıştır. Bu sonuç bizlerin uzun ilişkilerde aldatma olmaz yeni başlayan ilişkilerde aldatma yaygındır önyargısını kırmamıza yardımcıdır. Bir araştırmada çocuk sahibi olan ailelerle çocuk sahibi olmayan ailelerde aldatma bakımından önemli sayılacak bir fark bulunamamıştır. Bu durumda çocuklu ailelerin daha az aldatacağına dair bir önyargıyı kırmak için önemli bir bulgudur. Aldatma konusunda araştırmalar devam ettikçe çift terapilerinde aldatma sorununu ele almak da kolaylaşacaktır.

Çift Terapilerinde Aldatmanın Ele Alınışı

Aldatma sonrasında ilişki kurtarılamaz mı? Eş terapisinde aldatma konusu çalışılmaktadır. Eşler gerekli olan egzersizleri doğru şekilde uygularlarsa aldatma konusunda tekrardan sağlıklı bir ilişki zemini oluşturabilirler. Çift terapisinde aldatma konusu çalışılırken ilk olarak aldatmanın halen devam etmiyor olması önemlidir. Aldatan eşin içinde bulunduğu durumdan pişman olması ve bundan sonrasında bu durumun tekrarlanmayacağının netleşmesi gerekmektedir. Sonrasında güven duygusu üzerine kurulu bir terapi süreci başlatılarak yeniden ilişki doyumu sağlanacak şekle getirilebilir.

Çift terapisinde asıl amaç aldatma sonrasında eşlerin tekrardan bir güven çemberi oluşturulmasıdır. Sonrasında da sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Aldatma sonucunda ilişkisini kurtarmak isteyen fakat bunu nasıl yapabileceğini bilmeyen eşler için bir çift terapistinden destek almak faydalı olacaktır. Aldatma sonrasında çiftlerle çalışılması konusunda uygulanan terapi hizmeti bu konuda eğitimli ve deneyimli psikologlarımızca yürütülmektedir. 

Biz Neler Yapıyoruz

Melius Psikoloji Merkezinde aldatma kaynaklı ilişkisel sorunlar yaşayan danışanlar için uzmanlarımız çifte özel ayrıntılı değerlendirmelerini yaptıktan sonra yine çifte özel bilimsel kanıt temelli yaklaşımlarla danışanlarımıza hizmet sunmaktadır. Aldatma sonrası aldatma kaynaklı sorun yaşayan çiftlere uzmanlarımız aracılığıyla etkili bir biçimde yardımcı olabilmek için sizleri Melius Psikoloji Merkezimize bekliyoruz.

Sağlıklı günler dileriz… 

Sosyal Medya Hesaplarımız

.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir